معرفی کتاب

6 تیر 1400

مسئله اسپینوزا؛ معرفی و نقد [دکتر دُره دادجو ]

«مسئله اسپینوزا»، رمانی است بر اساس مبانی و دیدگاه‌های فلسفی، سیاسی و روان‌شناسی که زندگی و زمانه و اعتقادات دو تن از افراد مطرح تاریخ را […]