مجله ی ادبی چامه

اسفند ۲۷, ۱۳۹۸

وقتی دلدار زمینی به آسمان می رود | جلال الدین کزازی|

اگــر بخواهــم بــه پرســش شــما کــه پاســخی دراز دامــان را میســزد، پاســخی بســیار کوتــاه بدهــم و از نگاهــی، آنچــه  میتوانــم گفــت آن اســت کــه رونــد دلبســتگی کــه […]
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۹

*شماره جدید دوماهنامۀ ادبی چامه منتشر شد.*

شماره جدید دوماهنامه ی ادبی چامه منتشر شد. در شماره ی یازدهم ( اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹) شعرهایی از عبدالحسین فرزاد، علی باباچاهی، شمس لنگرودی، مهدی […]
تیر ۶, ۱۴۰۰

مسئله اسپینوزا؛ معرفی و نقد [دکتر دُره دادجو ]

«مسئله اسپینوزا»، رمانی است بر اساس مبانی و دیدگاه‌های فلسفی، سیاسی و روان‌شناسی که زندگی و زمانه و اعتقادات دو تن از افراد مطرح تاریخ را […]
تیر ۶, ۱۴۰۰

تنها رمان به جا مانده از شاعر شهیر آلمانی راینر ماریا ریلکه[مژده نادری]

مسلم است هر کتابی دریچه ای تازه به رویمان می‌گشاید، اما بعضی از آنها برای همیشه یا بی اغراق برای مدت‌های مدید خواسته ناخواسته گشوده می‌مانند. […]