شعر معاصر

تیر ۵, ۱۴۰۰

چامه ویژه سیدعلی صالحی

شانزدهمین شماره از دوماهنامه ادبی «چامه» با عکس روی جلد سیدعلی صالحی منتشر شد. به گزارش ایسنا، این شماره از «چامه» به سیدعلی صالحی، شاعر ۶۵ […]