دو ماهنامه ادبی

10 دی 1397

گفت و گو با دکتر بهرام مقدادی

در برنامه امروز در خدمت آقای دکتر بهرام مقدادی، استاد برجسته و نام­آور زبان و ادبیات انگلیسی هستیم. کتاب مشهور ایشان کتاب شناخت “کافکا” است به […]
26 دی 1397

گفت­ وگو با احمدرضا احمدی

با اطمینان می‌فهمیدم چرا رنج، بوسه می‌شد گفتگوی جهات شمال و جنوب کافی نبود تا عشق را دشنام دهم شب همان قدر پهناور بود، که درخت […]
26 دی 1397

تو از شوقات می‌ آیی| بهروز قزلباش

تو بر می‌گردی اما … مثل تو… هیهات، دیگر نیست!! دل من خسته از این ذوق و آن شوقات، دیگر نیست   حقیقت در همان ایام […]