داستان

8 اسفند 1398

چامه شماره ۱۰- چامه همراه با کوچ بنفشه ها

  شماره ی دهم مجله ادبی جامه را می توانید از اینجا دریافت نمایید.    
22 اسفند 1398

خوابی که دیر تعبیر شد! | روانشاد ابوالفضل زرویی نصرآباد|

روزی، روزگاری در ولایــت غربــت پادشــاهی بــود کــه هــر شــب یــک خــواب می دیــد. ایــن پادشــاه چهارصــد و پنجــاه تــا خوابگــزارداشــت کــه هــر کدامشــان اهــل یــک […]
6 تیر 1400

مسئله اسپینوزا؛ معرفی و نقد [دکتر دُره دادجو ]

«مسئله اسپینوزا»، رمانی است بر اساس مبانی و دیدگاه‌های فلسفی، سیاسی و روان‌شناسی که زندگی و زمانه و اعتقادات دو تن از افراد مطرح تاریخ را […]
7 تیر 1400

شیخ‌الرئیس [دکتر عبدالحسین فرزاد]

سال‌ها پیش هنگامی که ما در شهر خاش بلوچستان و سیستان زندگی می‌کردیم، یک روز صبح زود پدرم که به شکار شبانه رفته بود بازگشت و […]