اسفند

10 اسفند 1398

سرخوشانه | واهه آرمن

کارگران راه را بند آورده اند و روی پل با پتک و دیلم بر آسفالت میکوبند امشب هیچ ماشین و موتور سواری از این خیابان نخواهد […]
9 اسفند 1398

به ادبیات ناب بدون دیگر شائبه‌ها فکر باید کرد

هفت‌برکه – گریشنا: دهمین شماره چامه دهم اسفندماه منتشر می‌شود. این مجله ادبی که برای علاقه‌مندان به شعر، داستان و گپ در سطوح و سلیقه‌های مختلف منتشر […]
9 اسفند 1398

نوشتن، نوعی ایثار است. | جمال میرصادقی

نوشـتن نوعـی ایثـار اسـت و همـه چیـز خـود را بایـد بـرای آن داد و همـه چیـز خـود را بایـد در راه آن فـدا کـرد. هر دمبیلـی  […]
9 اسفند 1398

کوچ بنفشه ها | شفیعی کدکنی

در روزهای آخر اسفند کوچ بنفشه‌های مهاجر زیباست در نیم‌روز روشن اسفند وقتی بنفشه ها را از سایه های سرد در اطلس شمیم بهاران با خاک […]