آذر

3 آذر 1398

نامه سعید حیدری به آلبر کامو

سلام دست و پام درد می کند آقای کامو! تمام تنم کوفته است .لمیده‌ ام روی کاناپه ‌ی زه وار دررفته، قهوه  را در آستانه ‌ی سرد شدن لب می‌ زنم. چیزی […]
3 آذر 1398

نامه لاله زارع به مارتین مک دونا

انتخاب گاهی اوقات سخت است. مثلاً اینکه من به عنوان نویسنده فقط حق داشته باشم با یک نویسنده مورد علاقه‌ام حرف بزنم با توجه به تعداد […]
3 آذر 1398

نامه هادی حوری به علی حاتمی

حاج علی آقای حاتمی! سلام قربانِ آن قلم خاصه که مانده به یادگار و به روشنایی آن روان جنت مکان خلد آشیان و بنده خاص پروردگار […]
12 آبان 1398

چامه شماره ۸ (دستی از دور بر شعرهای منوچهر آتشی)

می توانید چامه شماره هشت را از این بخش دریافت نمایید.