بهمن

25 بهمن 1398

نامه ای به احمدرضا احمدی | فاطمه شوندی

گاهی وقت ها از این همه لطافت تعجب می کنم؛ از این همه نرمی و نازکیِ روح، مثل بوی نوزاد، مثل ها کردن توی دست وسط […]
4 بهمن 1398

استفاده بهینه از زمان در کتاب درمانی | امیرهوشنگ مهریار، روانشناس

به طور کلی و به خصوص در ۲۰ سال اخیر روشن شده است که برخی مسائل را افراد خود می توانند حل کنند حتی بدون مراجعه […]
3 بهمن 1398

چرا می نویسم؟ | جورج ارول/ عزت الله فولادوند

نوشتن کتاب تلاشی وحشتناک و فرساینده و مانند دوره طولانی بیماری ای دردناک است. هرگز کسی دست به این کار نمی زد اگر روح یا نیرویی […]