دی

دی ۱۶, ۱۳۹۸

فقط به گل سرخ بگویید: تو / بیژن نجدی

۱ آفتاب را دوست دارم به خاطر پیراهنت روی طناب رخت. باران را اگر می بارد بر چتر آبی تو. و چون تو نماز خوانده ای […]
دی ۹, ۱۳۹۸

چامه شماره ۹ – چامه در سایه‌ی سایه

    نهمین شماره مجله چامه را از اینجا دریافت کنید.