مصاحبه

16 اسفند 1398

|مصاحبه با دکتر بهرام مقدادی|

  در برنامه امروز در خدمت آقای دکتر بهرام مقدادی، استاد برجسته و نام ­آور زبان و ادبیات انگلیسی هستیم. کتاب مشهور ایشان کتاب شناخت “کافکا” […]
5 اردیبهشت 1399

در گفت و گو با مدیر و سردبیر مجله ی ادبی چامه پرونده ادبی ادونیس گشوده شد.

شماره جدید دوماهنامه ی ادبی چامه منتشر شد. در شماره ی یازدهم ( اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹) شعرهایی از عبدالحسین فرزاد، علیباباچاهی، شمس لنگرودی، مهدی ریحانی، […]
19 آذر 1401

AutoCAD 2019 23.0 Crack Free Download [32|64bit] 📌

  Download ✺ DOWNLOAD (Mirror #1)           AutoCAD With Serial Key 2022 [New] Cracked AutoCAD With Keygen is used to create, edit […]
21 آذر 1401

BitMail Crack

BitMail provides you with a strong and secure peer-to-peer email application that allows encrypted communication between users, without relying on a central server. Based on the […]