یادداشت

دی ۲۵, ۱۳۹۹

موج‌خیز معنی‌ها |دکتر کاووس حسنلی|

بیدل در سال ۱۰۵۴ هج قصری باشکوه می‌ماند که اندرونی‌های تو درتو و غرفه‌های متعدد دارد، درِ برخی از این غرفه‌ها (و نه همه‌ی آن‌ها) بسته؛ اما […]
دی ۲۵, ۱۳۹۹

شوخی های خلاف آمد عادت | دکتر اسکندر صالحی|

ظاهر نگاه شاعران بختیاری چون خرد ایشان خلاف آمد عرف و عادت ساکنِ شهرهای ایرانی است و با آن تفاوت ماهوی دارد. اگر در میان متون […]
دی ۲۵, ۱۳۹۹

خلق رمان برای نوشتن؛ نقدی بر رمان اسب‌ها از محمود دولت آبادی| لیدا میرهاشمیان|

"اسب‌ها، اسب‌ها از کنار یکدیگر"جدیدترین رمان محمود دولت آبادی در تابستان 1399 به چاپ رسیده است. این رمان 132 صفحه‌ای به سه بخش تقسیم شده و سه شخصیت اصلی دارد: کریما، مردی و ملک پروان. داستان در پی آشنایی این سه نفر و گفتگوها و تعاملات آنان با یکدیگر شکل می‌گیرد.
تیر ۶, ۱۴۰۰

از سربستگی به سرراستی [صادق رحمانی]

۱ شاعران و نویسندگان با نام رؤیاپردازان و خالقان اندیشه، گویی در خانۀ داستان زندگی می‌کنند، همانگونه که آدم‌ها و قصه‌ها گویی در جوف رؤیاپردازان زندگی […]