داستان

10 دی 1397

داستان زمرد و علی شار

نوشته علی شبانی :: نامش را نپرسیده بودم و او نیز خود را به نام معرفی نکرده بود. آن روزکه در خانه‌ام را چند بار کوبیده […]
10 دی 1397

بهار نارنج و داستان های دیگر

نارنج‌های خاکستان بهار داده‌اند و بوی‌شان تا آنجا که ایستاده‌ام، می‌آید. اتاق کوچکی است، یک طرفش مادرم خوابیده، یک طرفش بابا سید. زیورهم یک جایی را  […]
20 دی 1397

غار بادی| هاروکی موراکامی

هاروکی موراکامی مترجم: مینا وکیلی­نژاد وقتی پانزده ساله بودم، خواهر کوچک‌ترم مُرد. مرگش خیلی ناگهانی اتفاق افتاد. دوازده سالش بود و کلاس هفتم می‌رفت. بیماری قلبی […]
27 بهمن 1397

فریضه ای برای مردن داستانی تازه از رویا جعفری

پاهایش را که از مسح خیس شده بود در کفش­های پشت خوابیده­اش گذاشت. در را بست و به سمت مسجد رفت. حاج مرتضی، با قدم­های تند […]