دو ماهنامه چامه

27 آبان 1397

شماره ۱ ماهنامه چامه منتشر شد

باد و برگ عباس کیارستمی، من ببرم پیچیده به بالی خشم و هیاهو اسکندر صالحی، بخش هایی از رمان من ببر نیستم محمدرضا صفدری، نم نم […]
27 آبان 1397

شماره ۲ دوماهنامه چامه منتشر شد

صاحب امتیاز و مدیر: محمد صادق رحمانیان مشاوران این شماره: موسی بیدج، اسکندر صالحی، مراد مهدی نیا، مرتضی کاردر مدیر هنری: ابوذر ابراهیم ویراستار بخش گفت […]
29 آذر 1397

چامه ۳ با ویژه نامه سه گانی منتشر شد

شماره ۳ دوماهنامه چامه منتشر شد. صاحب امتیاز و مدیر: محمد صادق رحمانیان مشاوران این شماره: اسکندر صالحی، رضا رفیع و مسعود عابدین نژاد مدیر هنری: […]
4 اسفند 1397

چامه چهارم با ویژه نامه موج ناب

صفحات چهارمین شماره «چامه» با تمرکز بر شعر، آن هم شعر موج ناب برخاسته از جنوب، و یادداشت‌هایی درباره‌ی «بازگشت به خانه پدری»، گرمای نوروز را […]