اخبار

17 شهریور 1397

آغاز فعالیت نشریه ادبی «چامه»

اولین شماره ماهنامه ادبی با عنوان «چامه» که محتـوای آن بـر شـعر، داسـتان و گـپ اسـتوار اسـت، در سال ۹۷ منتشر شد. محمد صادق رحمانیان (صادق […]
27 آبان 1397

شماره ۱ ماهنامه چامه منتشر شد

باد و برگ عباس کیارستمی، من ببرم پیچیده به بالی خشم و هیاهو اسکندر صالحی، بخش هایی از رمان من ببر نیستم محمدرضا صفدری، نم نم […]
27 آبان 1397

شماره ۲ دوماهنامه چامه منتشر شد

صاحب امتیاز و مدیر: محمد صادق رحمانیان مشاوران این شماره: موسی بیدج، اسکندر صالحی، مراد مهدی نیا، مرتضی کاردر مدیر هنری: ابوذر ابراهیم ویراستار بخش گفت […]
29 آذر 1397

چامه ۳ با ویژه نامه سه گانی منتشر شد

شماره ۳ دوماهنامه چامه منتشر شد. صاحب امتیاز و مدیر: محمد صادق رحمانیان مشاوران این شماره: اسکندر صالحی، رضا رفیع و مسعود عابدین نژاد مدیر هنری: […]