سرخوشانه | واهه آرمن

به ادبیات ناب بدون دیگر شائبه‌ها فکر باید کرد
9 اسفند 1398
وقتی همه خوابند | محمود دولت آبادی
14 اسفند 1398

کارگران راه را بند آورده اند

و روی پل

با پتک و دیلم

بر آسفالت میکوبند

امشب

هیچ ماشین و موتور سواری

از این خیابان نخواهد گذشت

امشب

هیچ بهانه ای برای بی خوابی ندارم

ماه در آسمان

ریسه می رود

چیزی میگوید

نمی شنوم

کارگران

روی پل

با پتک و دیلم

بر آسفالت می کوبند

و سایه هاشان

روی دیوارها

سرخوشانه می رقصد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.