کوچ بنفشه ها | شفیعی کدکنی

چامه شماره ۱۰- چامه همراه با کوچ بنفشه ها
8 اسفند 1398
نوشتن، نوعی ایثار است. | جمال میرصادقی
9 اسفند 1398

در روزهای آخر اسفند
کوچ بنفشه‌های مهاجر
زیباست
در نیم‌روز روشن اسفند
وقتی بنفشه ها را از سایه های سرد
در اطلس شمیم بهاران
با خاک و ریشه
– میهن سیارشان –
از جعبه‌های کوچک و چوبی
در گوشه‌ی خیابان می‌آورند
جوی هزار زمزمه در من
می‌جوشد:
ای کاش
ای کاش، آدمی وطنش را
مثل بنفشه‌ها
(در جعبه‌های خاک)
یک روز می‌توانست
هم‌راه خویشتن ببرد هر کجا که خواست
در روشنای باران
در آفتاب پاک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.