مهر

22 مهر 1398

داستان شعر ما | مصطفی محدثی خراسانی

ای که می خواهی بدانی داستان شعر ما چند بیتی گوش کن ازترجمان شعر ما گوش کن این داستان سربه سر پرآب چشم داستانی از شغاد […]
20 مهر 1398

سیندرلای کلاس اولی؛ مریم جهانی

قصه‌ی تازه‌ای ندارد روز اول مدرسه رفتن من. همان حکایت اشک و آغوش مادر است و اولین تجربه‌ی فراق. اگر چیزی بتواند این قصه‌ی مکرر را […]
20 مهر 1398

لذت ترسی مبهم؛ عباس کریمی عباسی

بوی گس گردو و عرعر از یکسو و موسیقی بی‌وقفه آب قنات دزاشیب که از «کوچه تنگه» می‌گذشت و ترکه‌های عرعر و برگ‌های زرد و نارنجی‌ای […]
20 مهر 1398

حکایت شلوار دخترانه؛ سیدمحمد مرکبیان

سوخت، شلوارم سوخت. صبحِ اول مهر. اوتو روشن بود و من خورده بودم به اوتو و تنها شلوار مدرسه‌ام را سوزانده بودم. مادر کلافه بود. سفره […]