مهر

22 مهر 1398

آن کیف چهارخانه قرمز| نغمه مستشارنظامی

نشستن پشت نیمکت‌های چوبی و نوشتن با گچ بر روی تخته سیاه یکی از بزرگترین آرزوهای دوران کودکی من بود. زمانی که سه ساله بودم هر […]
22 مهر 1398

آن مرد با اسب آمد| فرزدق اسدی

ـ شاید همه چیز از یک کتاب شروع شد. در کتاب خانه ی پدرم. مردی سوار بر اسب بود و اسب را هی کرده بود تا از […]
22 مهر 1398

نخودچی کیشمیش‌هایی که در بـهـشت به دستم نرسید| مریم جباری

قرار شد از نخستین روزهای مدرسه بنویسم … عنوان را که بالای صفحه یادداشت می‌کنم ناخودآگاه پرتاب می‌شوم به کلاس سوم ب، زنگ انشا، پای تخته […]
22 مهر 1398

کوچ| امین فقیری

۱ آمده بودند برای درو و بوجاری که ماندگار شده بودند. در خانۀ ملاطهماسب می نشستند که تازه ساز بود، ولی هنوز اندود نشده بود. در و […]