فروردین

29 فروردین 1398

جنگل| می مظفر

صبح آن روز بود جنگل مقابل منزل مان آرام بود. در این نقطه ى نسبتا دور از شهر، آرامش امرى عادى بود. اما این آرامش در […]
28 فروردین 1398

گپ و گفتی با مهدی محبتی

ما این افتخار را داریم در خدمت یکی از استادان برجستۀ زبان و ادبیات فارسی باشیم که علاوه بر سال ها تدریس در دانشگاه های مختلف ایران، کتاب های […]
28 فروردین 1398

دارکوب| طاهر میرابی

جنگل در سکوت فرو رفته بود. فقط صدای خش-خش برگهایی که زیر پایم له می شدند و ورجه وورجه ی حیوان های لای درختان شنیده می […]
28 فروردین 1398

گفت و گوی فاطمه داودیان با محمدرضا عبدالملکیان

این متن، منتخبی از برنامه رادیویی  وقتی خیال در می زند ، در رادیو فرهنگ است. عوامل برنامه برای ضبط، مهمان یک شاعر عزیز در منزلشان شدند؛ مهمان […]