دی

10 دی 1397

داستان زمرد و علی شار

نوشته علی شبانی :: نامش را نپرسیده بودم و او نیز خود را به نام معرفی نکرده بود. آن روزکه در خانه‌ام را چند بار کوبیده […]
10 دی 1397

رخشانه، افسانه ای در عشق و مرگ

منظومه ای از: محمدحسینی باغسنگانی در این زمانه عسرت و خفت که شعر مرده است و انسان امروز مدعی همه چیزهای مرده است به کجا می […]
10 دی 1397

ویژه نامه شماره سوم

 نوشتارها  سه یادداشت در باب پیشینه شعر کوتاه دکتر علیرضا فولادی (۱) ارسطو شعر کوتاه را از جهت تاریخی مقدّم بر شعر بلند می‌داند و شعرهای […]
8 دی 1397

محمدعلی جمالزاده در اصفهان جایزه می دهد

علی خدایی، دبیر ادبی جایزه جمالزاده اعلام کرد: این جایزه ادبی، به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، زمستان ۱۳۹۷ در بخش‌های “داستان کوتاه” و […]