آذر

آذر ۳, ۱۳۹۸

نامه محمدرضا احمدی به ابوالقاسم فردوسی

به‌نام خداوند جان و خرد می‌دانم که این جمله ترجمه‌ی  پت نامی اهورَه مزده ی پهلوی‌ست اما اگر شما نبودید، کی می‌توانست چنین ترجمه‌ی بی‌همتایی از آن ارائه […]
آذر ۳, ۱۳۹۸

نامه سعید حیدری به آلبر کامو

سلام دست و پام درد می کند آقای کامو! تمام تنم کوفته است .لمیده‌ ام روی کاناپه ‌ی زه وار دررفته، قهوه  را در آستانه ‌ی سرد شدن لب می‌ زنم. چیزی […]
آذر ۳, ۱۳۹۸

نامه لاله زارع به مارتین مک دونا

انتخاب گاهی اوقات سخت است. مثلاً اینکه من به عنوان نویسنده فقط حق داشته باشم با یک نویسنده مورد علاقه‌ام حرف بزنم با توجه به تعداد […]
آذر ۳, ۱۳۹۸

نامه هادی حوری به علی حاتمی

حاج علی آقای حاتمی! سلام قربانِ آن قلم خاصه که مانده به یادگار و به روشنایی آن روان جنت مکان خلد آشیان و بنده خاص پروردگار […]