یادداشت

3 آذر 1398

نامه لاله زارع به مارتین مک دونا

انتخاب گاهی اوقات سخت است. مثلاً اینکه من به عنوان نویسنده فقط حق داشته باشم با یک نویسنده مورد علاقه‌ام حرف بزنم با توجه به تعداد […]
3 آذر 1398

نامه سعید حیدری به آلبر کامو

سلام دست و پام درد می کند آقای کامو! تمام تنم کوفته است .لمیده‌ ام روی کاناپه ‌ی زه وار دررفته، قهوه  را در آستانه ‌ی سرد شدن لب می‌ زنم. چیزی […]
3 آذر 1398

نامه محمدرضا احمدی به ابوالقاسم فردوسی

به‌نام خداوند جان و خرد می‌دانم که این جمله ترجمه‌ی  پت نامی اهورَه مزده ی پهلوی‌ست اما اگر شما نبودید، کی می‌توانست چنین ترجمه‌ی بی‌همتایی از آن ارائه […]
3 آذر 1398

نامه افسانه احمدی به جلال الدین محمد مولوی

به‌نام خداوند جان و خرد می‌دانم که این جمله ترجمه‌ی  پت نامی اهورَه مزده ی پهلوی‌ست اما اگر شما نبودید، کی می‌توانست چنین ترجمه‌ی بی‌همتایی از آن ارائه […]