شعر جهان

خرداد ۲۸, ۱۳۹۸

چند شعر از لسیا اوکراینکا

لسیا اوکراینکا (۱۸۷۱-۱۹۱۳) لاریسا پتریونا کوساچ کویتکا با نام شاعرانۀ لسیا اوکراینکا در ۲۵ فوریه ۱۸۷۱ به دنیا آمد و در اول آگوست ۱۹۱۳ از دنیا […]
مرداد ۵, ۱۳۹۸

بارانکی نرم در خزانی دوردست| محمود درویش

بارانکی نرم، در خزانی دوردست و گنجشک ها کبود کبود و زمین سراسر جشن. مگو که ابری هستم، در فرودگاه چرا که من از سرزمینِ خویش که […]