داستان

26 آبان 1397

افسانه امیر ارسلان نامدار| آلبرت کوچویی

از زمان خسرو انوشیروان تا عصر ما، داستان امیر ارسلان نامدار با درون مایه اندرز و سرگرمی و با فضای درباری با باغ های مصفا و […]
26 آبان 1397

قصه پروانه و عطر و آینه| داستانی از مسعود عابدین نژاد

برای روزهای گرم سال عطری که بوی گل های یاس می دهد، بهترین عطر بود. زن اینگونه فکر می کرد و بنا داشت که رایحه خوش […]
26 آبان 1397

من ببرم پیچیده به بالای ترس و هیاهو| اسکندر صالحی

سیاسنبو را اگر نخوانده اید این نوشته را رها کنید و خود را به ضیافت رقص رها اما پاکیزه حرف و واژه و خیال و ساختار […]
26 آبان 1397

گفت و گو با دکتر محسن ابوالقاسمی، استاد دانشگاه و زبان شناس

– شما قبل از اینکه وارد رشته زبان و ادبیات باستان شوید، گویا به سیاق بسیاری دیگر از اساتیدی که در این زمینه فعالیت کرد، تحصیلاتتان […]