شعر

فروردین ۲۱, ۱۳۹۸

خاطرات خانه پدری| ساهی دریمز

تو واقعا آن جایی نیستی که من اولین نفس هایم را کشیدم و اولین بار گریه کردم و خندیدم اما هم چنان مرا در مسیری قرار […]
فروردین ۲۱, ۱۳۹۸

برکف کوچه خانه پدری| صادق رحمانی

بر سر بام جَرجَر باران برکفِ کوچه خانه ی پدری مادرم خواب، مادرم در خاک پشت پنجره تاریکی ست. هنگام که باران می گرفت پنجره ها […]
فروردین ۲۱, ۱۳۹۸

نگذار گمنام بماند تنهایی| یازده شعر از کاظم واعظ‌زاده

۱ استخوانی از استخوانی دیگر می‌پرسد چه‌وقت می‌رسد وقت پوسیدنِ ما؟ استخوانِ دیگر به یاد نمی‌آوَرَد زیستن را و درک نمی کند پوسیدن خیالی واهی‌ست که […]
فروردین ۲۱, ۱۳۹۸

با تاریخ قضاوتم کن! | ارسین ارگون

ارسین ارگون شاعر، نویسنده و مترجم ترک متولد ۱۹۵۷ شهر آدپازاری در شمال ترکیه است . او در جوانی و در التهابات سیاسی دهه ۸۰ ترکیه […]