21 آذر 1401

Desktop USB Security Key Crack Activation Key [Win/Mac] ⏩

Desktop USB Security Key is a useful tool that installs to any USB thumb drive and adds extra security when the user is away from their […]
21 آذر 1401

Desktop USB Security Key Crack Activation Key [Win/Mac] ⏩

Desktop USB Security Key is a useful tool that installs to any USB thumb drive and adds extra security when the user is away from their […]
19 آذر 1401

AutoCAD 2019 23.0 Crack With Serial Key [Updated] ⓵

Equipped with the right applications, a computer can be of great help in virtually any domain of activity. When it comes to designing and precision, no […]
15 تیر 1400

چامه شماره هجدهم منتشر شد

تهران- ایرنا- دوماهنامۀ ادبی چامه در هجدهمین شماره خود به سراغ شعر و شور شمس لنگرودی رفته‌ تا دریابد در فکر و فن او چه می‌گذرد. […]
10 تیر 1400

صادق رحمانی، زمینه‌ساز شعر سه سطری معاصر[علی عباس‌نژاد]

صادق رحمانی، زمینه‌ساز شعر سه سطری معاصر* پیش از فراگیر شدن شعر سه‌‌سطری در میان شاعران معاصر، تجربه‌ای به وقوع می‌پیوندد که بسیار با اهمیت است […]
8 تیر 1400

سفری شاعرانه به تپۀگنجشک‌‌‌‌‌ها [موسی بیدج]

من هیچ وقت به نظام شوروی سابق علاقه‌‌‌‌‌ای نداشته‌ام. زیرا دیکتاتوری کارگری با دیکتاتوری تزاری هیچ فرقی ندارد. علاوه بر این که داستانهایی مخوف از زندگی […]